HİZMETLERİMİZ

Mali Müşavirlik

 • Kurumsal Mali Müş. Hizmeti,
 • Bireysel Mali Müş. Hizmeti,
 • Serbest Meslek Mali Müş. Hizmeti,
 • Yerli Yabancı Şirket Kuruluşları,
 • Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşları,
 • Yabancı Uyrukluların Türkiye’de Şube ve İrtibat bürosu kuruluşları.

Danışmanlık

 • Vergi – Türk Tic. Kanunu, İş ve Sosyal Sigorta konuları,
 • Şirket Gen. Kurul çalışmaları,
 • Basel II kredi çalışmaları
 • Şirket Hukuku Danışmanlığı.
 • İK Danışmanlığı.

Kurumsal İşlemler

 • Şirket kuruluşları,
 • Şirket tasfiyeleri,
 • İşyeri açılış-kapanışları,
 • Şirket Satın Alma ve Devirleri,
 • Şirket Birleşmeleri,
 • Şahıs firmalarının Şirkete dönüştürülmesi,
 • Ltd. Şti’lerinin A.Ş’ e dönüştürülmeleri,
 • A.Ş’lerin, Ltd.Şti’ ne dönüştürülmeleri,
 • Sermaye artırımları.

Vergi Uyuşmazlıkları

 • Uzlaşma,
 • Vergi cezası,
 • Vergi Mahkemelerine dava açılması,
 • İtiraz
 • Haciz,
 • Tecil, Terkin

Özel Konular

 • Yabancıların çalışma izinlerinin alınması,
 • Şirketlerin yeniden yapılandırılması,
 • Kurumsallaşma çalışmaları,
 • Eleman temini.
Teb Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Adres: Büyükdere Cad. No: 157 D:10 Zincirlikuyu / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 220 06 91 Pbx Fax: 0 (212) 320 33 39 Ofis Gsm: 0 (555) 981 27 23

Espada Bilişim